NÁVOD NA SERVIS VIDLICE SR SUNTOUR

Návod na servis vidlice SR Suntour

Důležité upozornění

U většiny výrobců platí pravidlo, že jakýkoliv neautorizovaný zásah uvnitř vidlice v záruční době znamená ztrátu garance. Proto pokud nechcete o záruku přijít, svěřte raději v tomto případě péči o svou vidlici odbornému servisu.

Při kompletní repasi vidlice většina výrobců doporučuje vyměnit kompletně všechna těsnění včetně prachovek. Těsnění bývají jednorázová a jejich opětovné nasazení může způsobit netěsnost vidlice a unikání oleje u vzduchových vidlic vzduchu z komory. Pokud jsou prachovky mezi vnitřníma a vnějšíma nohama (případně i podložky) použity opětovně, nemusí držet ve správné poloze a mohou poškodit povrch vnitřních nohou. Stejně důležité je i plnění výrobcem doporučovaným olejem – ostatní mohou mít příliš agresivní složení a mohou poškodit těsnění. Pro rozebrání vidlice je optimální využít k tomu určené nářadí, užitím nesprávného může dojít k nevratnému poškození vidlice nebo jejich částí. 

1. Rozebírání vidlice zahájíme povolením předpětí pružiny, případně vypuštěním vzduchu z příslušné komory. Následuje povolení šroubů na spodní straně vidlice, které poté vhodným neagresivním nástrojem (například pryžovou paličkou) zlehka odrazíme a stáhneme vnější nohy. Mazání zde zajišťuje vazelína, proto by z vidlice neměl vytéct žádný olej (s výjimkou modelů Rux s otevřenou olejovou lázní).

2. Při očistě vnitřku vnějších nohou je třeba se nejvíce soustředit na třecí plochy hlavního pryžového těsnění (gufera) a poté na kluzná pouzdra. 

Tip 1: Olejové patrony se u vidlic SR Suntour používají v zásadě dvojího druhu. Jedny jsou uzavřené, tedy bez možnosti rozebrání, druhý typ sice rozebrat lze, ale rozhodně to nedoporučujeme. Pokud se tento druh tlumení jednou rozebere, již nikdy jej nelze složit do původního stavu bez následků. 

3. Po očistě kluzáků otřeme i vnitřní nohy a rozebereme tlumičovou (pravou) nohu. Kolečko ovládající zamykání lze sejmout rukou, není připevněno šroubem. K povolení velké kovové matice je třeba vhodný stranový klíč, nástrčkový většinou vzhledem k osazení korunky použít nelze. Po povolení této matice stačí jen tlumičovou patronu vyjmout a očistit.

4. Uzavřenou olejovou patronu nelze nijak rozebrat, proto se její údržba omezuje pouze na očistu a namazání pístnice vazelínou. Před zpětnou montáží bychom neměli zapomenout vyčistit také vnitřek vnější nohy vidlice a namazat závit upevňovací matice. 

Tip 2: Vrchní matice na straně pružiny má vroubkované okraje, k jejímu povolení tak je třeba speciální klíč, který bývá součástí balení samostatně zakoupené vidlice. Pokud tento klíč nemáte, lze použít kleště a hadr – tento zásah ale zanechá na vidlici viditelné následky. Jelikož pružina kromě očisty a promazání jiný servis nevyžaduje, je lepší ji nechat bez údržby, než poničit matici nešetrným zásahem. 

5. Je-li pravá noha složená, můžeme se zaměřit na druhou, pružinovou. Nejprve sejmeme plastový doraz z pístnice, poté povolíme speciálním klíčem horní matici, vyjmeme ji a vytáhneme vrchem pružinu i pístnici s negativní pružinou. 

6. Pokud je hlavní nebo negativní pružina znečištěná, otřeme ji hadrem a znovu namažeme. Souvislá vrstva vazelíny pomáhá odstranit klepání pružiny o vnitřní stěnu vidlice. Očistu zasluhuje také vnitřní část vnější nohy. Namazat vazelínou bychom měli také třecí plochy na pístnici. 

Tip 3: U většiny pružinových modelů je uvnitř vinuté pružiny navíc ještě elastomer. Pokud by byla vidlice příliš tvrdá i při nejnižším předpětí (například na kole pro ženu či dívku), lze elastomer vyjmout. Tím se snadno docílí aktivnější chod pružení, který lehčí jezdci uvítají. 

7. Než umístíme pružinovou sestavu na původní místo, namažeme také závit horní plastové matice. Poté již jen umístíme zpět pístnici, hlavní pružinu a nakonec matici. Zapomenout bychom neměli nasadit zpět na pístnici také plastový doraz. 

8. Před závěrečným skládáním je vhodné vytřít vnitřek prachovek, které se používaly u většiny starších modelů. Myslet je také třeba na namazání všech kluzných míst, tedy gufer a kluzných pouzder uvnitř kluzáků. 

Tip 4: Pokud je vidlice vybavená prachovkami (ale i u provedení bez prachovek), je vhodné namazat odkrytou část kluzáků silikonovým olejem, který působí blahodárně na všechny pryžové součásti. 

9. Menší vrstvu vazelíny je vhodné aplikovat také na vnitřní nohy, avšak až po nasazení prachovek. Nyní již můžeme opatrně nasunout kluzáky na původní místo a spojit je pomocí dvou šroubů na spodu vidlice. 

10. Posledním krokem je nasazení ovládacího kolečka. Pod ním se nachází ještě jedno ozubené kolečko s dříkem, které mohlo v průběhu servisních prací vypadnout. To stačí jednoduše vložit na původní místo. Aby zamykání fungovalo správně, je třeba nejprve černé ozubené kolečko utáhnout otáčením doprava a poté usadit stříbrné ovládací kolečko tak, aby byl jeho prodloužený konec orientován dozadu. 

11. Nejprve je třeba vypustit vzduch, poté je teprve možné povolit horní matici příslušným stranovým klíčem. Druhá matice, kterou je nutné demontovat, se nachází na spodní straně vnější nohy. 

Vzduchová verze SR SUNTOUR AXON

U modelů se vzduchovou pružinou se postup liší jen v údržbě vzduchové komory a jejího pístu. Proto začínáme s popisem až od okamžiku, kdy už jsou sejmuté vnější nohy. 

12. Po sejmutí spodní matice je možné vytáhnout pístnici s negativní vinutou pružinou. Hlavní píst je samostatný a je třeba ho vytlačit spodní stranou ven. 

13. U vidlic SR Suntour byly dříve používány k těsnění klasické o-kroužky, které stačilo z vnější strany otřít. U námi rozebíraného modelu Axon však byla na pístu manžeta, kterou je třeba opatrně sundat a důkladně vytřít její záhyby. Očistu si samozřejmě zaslouží i zbylé díly jako pístnice a vnitřní stěny nohou vidlice. 

14. Než začneme vzduchovou patronu opět skládat, je třeba vše pořádně namazat. V první řadě to je píst a jeho těsnění, dále pak pístnice pod negativní pružinou, trochu vazelíny je také vhodné aplikovat zespodu dovnitř tubusu vidlice. 

15. Vzhledem k proměnnému vnitřnímu průměru nohou vidlice je možné vložit píst zpět pouze ze spodní strany. Ohlídat bychom si měli jeho správnou polohu. Horní strana je vždy plná, na spodní je otvor, do kterého se opře pístnice. 

16. Poté usadíme zpět také pístnici a zajistíme ji maticí. Dříve, než vidlici z vrchu uzavřeme druhou maticí, je třeba nalít menší množství tlumičového oleje z horní strany na píst, aby byl stále mazán. Namazat vazelínou je nutné i závit horní matice a těsnící kroužek. 

17. Na závěr již jen umístíme zpět vnější nohy a nafoukneme vzduchovou patronu na požadovaný tlak.