Montáž dálkového zamykání vidlice (RL-RC & RL-R)

 Montáž REMOTELOCK páčky (pro RL-RC & RL-R zamykání)

 

Namontujte REMOTELOCK páčku na pravou stranu řídítek za pomocí 3mm imbusového klíče.

Páčku dejte tak, aby mezi gripem (madlem) byl dostatek prostoru, minimálně však 3mm.

 

Zvolte správnou délku bowdenu, aby hybnost vidlice nebyla nijak omezena.

 

Otočte seřizovač předpětí lanka (obr. 6) dvakrát proti směru hodinových ručiček, aby

vznikla mezera pro funkci nastavení zamykání.

 

Provlečte lanko zarážkou chrániče lanka a otvorem v krytce a pevně připevněte krytku
(obr. 4 a 5).

 

Mírně napněte lanko a plochým nebo křížovým šroubovákem dotáhněte utahovací šroub.

Pro zamčení vidlice zmáčkněte páčku. Tlakem na řídítka zkontrolujete,

zda je vidlice zamčená. Pokud ne, musíte upravit napětí lanka.

 

Pokud vidlice nejde zamknout, je napětí lanka pravděpodobně příliš nízké.

V tomto případě byste měli zvýšit napnutí lanka otáčením seřizovacího šroubu proti směru

hodinových ručiček.

 

Pokud je napětí lanka příliš vysoké a zámek vidlice nelze uvolnit, otočte seřizovacím šroubem 

ve směru hodinových ručiček.

 

 

 

remotelock Odejměte krytku pomocí 2,5mm imbusového klíče

Snímek obrazovky (157) Uvolněte šroub pomocí 2mm imbusového klíče

Snímek obrazovky (158) Provlékněte lanko a poté jej dotáhněte

Snímek obrazovky (159) Lanko nechte vyčnívat cca 15mm

Snímek obrazovky (160) Připevněte zpátky krytku

páčka zamykání vidlice z řídítek pro vidlice sr suntour remotelock.cz Upravte napětí lanka, pokud je to nutné

alligator-ipa03-cable-end-cap Pro vaši bezpečnost připevněte na konec lanka koncovku