Instalace REMOTE LOCK páčky na zamykání vidlice z řídítek

 Montáž REMOTELOCK páčky (pro RL-RC & RL-R zamykání)

 

Namontujte REMOTELOCK páčku na pravou stranu řídítek za pomocí 3mm imbusového klíče.

Páčku dejte tak, aby mezi gripem (madlem) byl dostatek prostoru, minimálně však 3mm.

 

remotelock Odejměte krytku pomocí 2,5mm imbusového klíče

Snímek obrazovky (157) Uvolněte šroub pomocí 2mm imbusového klíče

Snímek obrazovky (158) Provlékněte lanko a poté jej dotáhněte

Snímek obrazovky (159) Lanko nechte vyčnívat cca 15mm

Snímek obrazovky (160) Připevněte zpátky krytku 

 

Pokud vidlice nejde zamknout, je napětí lanka pravděpodobně příliš nízké.

V tomto případě byste měli zvýšit napnutí lanka otáčením seřizovacího šroubu proti směru

hodinových ručiček.

 

Pokud je napětí lanka příliš vysoké a zámek vidlice nelze uvolnit, otočte seřizovacím šroubem 

ve směru hodinových ručiček.